วันพุธ, 28 มิถุนายน, 2017
ไทยไดเร็คทอรี่พลัส

กสร. เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2560

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นรับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2560 หมดเขตเสนอชื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2560 เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับประทาน   โล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อเป็นการยกย่อง      เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแรงงานหญิง เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 นี้ โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1. สตรีนักบริหารดีเด่น             2. สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 3. สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 4. สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 5. ศิลปินสตรีดีเด่น      6. สื่อมวลชนดีเด่น 7. สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น 8. สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น รวมทั้งสิ้น 29 รางวัล

ADVERTISEMENT

         อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า สามารถเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560   โดยส่งข้อมูลมายังกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10           กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-246-8024 หรือ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.labour.go.th

ADVERTISEMENT

About ทีวีดิจิตอลไทย