วันพุธ, 28 มิถุนายน, 2017
ไทยไดเร็คทอรี่พลัส

กสอ. จับมือ ญี่ปุ่น ขับเคลื่อน อีอีซี

กสอ. จับมือ ญี่ปุ่น ขับเคลื่อน อีอีซี

ADVERTISEMENT

  ผอ.ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะกลุ่มบริษัท AGP (Airport Ground Power) จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมสรุปรายงานการหารือกับหน่วยงานต่างๆ และความเป็นไปได้ในการลงทุน ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ตลอดจนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่งและการบินในอนาคต

ADVERTISEMENT

About ทีวีดิจิตอลไทย