วันพุธ, 28 มิถุนายน, 2017
ไทยไดเร็คทอรี่พลัส

ข่าวกสร. ยันเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

กสร. ยันเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

              กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกรณีนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยถึง
กรณีการจ่ายค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามอายุงานโดยลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย ๓๐วัน ลูกจ้างที่มีทำงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย ๙๐ วัน ลูกจ้างที่มีทำงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย ๑๘๐ วัน ลูกจ้างที่มีทำงานติดต่อกันครบ ๖ ปี
แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย ๒๔๐ วัน และลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย ๓๐๐ วัน หากลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายสามารถยื่นคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ที่ลูกจ้างปฏิบัติงานได้

ADVERTISEMENT

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้นายจ้าง ลูกจ้างให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต ๑ – ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖

 

——————————————–

 

ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ข่าวที่ ๙๔/ งบประมาณปี ๒๕๖๐

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ADVERTISEMENT

About ทีวีดิจิตอลไทย