วันจันทร์, 26 มิถุนายน, 2017
ไทยไดเร็คทอรี่พลัส

พื้นที่รับชมทีวีดิจิตอล

พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (สถานีหลัก) ในระยะที่ 1 และ 2 ตามผลการวิเคราะห์โดยซอฟต์แวร์

ระยะที่ 1

แผนการขยายโครงข่ายระยะที่ ๑
ลำดับ แผนการติดตั้งสถานี (สถานีหลัก) กำหนดการให้บริการ
กรุงเทพฯ ๑ เม.ย. ๒๕๕๗
นครราชสีมา
เชียงใหม่
สงขลา
อุบลราชธานี ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
สุราษฎร์ธานี
ระยอง
สิงห์บุรี ๑ มิ.ย. ๒๕๕๗
สุโขทัย
๑๐ ขอนแก่น
๑๑ อุดรธานี

ระยะที่ 2

แผนการขยายโครงข่ายระยะที่ ๒
ลำดับ แผนการติดตั้งสถานี (สถานีหลัก) กำหนดการให้บริการ
ร้อยเอ็ด ๑ ส.ค. ๒๕๕๗
เชียงราย
สระแก้ว
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช ๑ ต.ค. ๒๕๕๗
ภูเก็ต
ตรัง
สุรินทร์
สกลนคร ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗
๑๐ ลำปาง
๑๑ น่าน
๑๒ เพชรบูรณ์
๑๓ ประจวบคีรีขันธ์
๑๔ กาญจนบุรี ๑ ก.พ. ๒๕๕๘
๑๕ ชุมพร
๑๖ ตราด
๑๗ มุกดาหาร
๑๘ ตาก
๑๙ แม่ฮ่องสอน ๑ เม.ย. ๒๕๕๘
๒๐ ระนอง
๒๑ เลย
๒๒ ชัยภูมิ
๒๓ แพร่
๒๔ สตูล ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘
๒๕ อุตรดิตถ์
๒๖ บึงกาฬ
๒๗ ศรีสะเกษ
๒๘ ยะลา

หมายเหตุ
1. รูปแสดงพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแบบจำลองการแพร่กระจาย คลื่นประกอบกับข้อมูลทางเทคนิคของผู้ให้บริการโครงข่ายเฉพาะในส่วนของสถานี หลัก 39 สถานี และอาศัยข้อมูลภูมิประเทศในการคำนวณด้วย ทั้งนี้ การจัดหาอุปกรณ์หรือติดตั้งโครงข่ายในสภาพพื้นที่จริงอาจมีความแตกต่างจาก แบบจำลองบ้าง โดยการวิเคราะห์นี้ได้คำนวณจากพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณในลักษณะ Fixed Rooftop ดังนั้นการรับสัญญาณในลักษณะ Portable Indoor จะมีความแตกต่างบ้างขึ้นกับปัจจัยของสิ่งแวดล้อม อาทิ ตึกสูง อาคาร บ้าน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ
2. การขยายโครงข่ายระยะที่ 3 (ปีที่ 3) และระยะที่ 4 (ปีที่ 4) มีเป้าหมายครอบคลุมจำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 และร้อยละ 95 ตามลำดับ โดยอาศัยการติดตั้งสถานีเสริมเป็นการเพิ่มเติม
3. กำหนดการขยายโครงข่ายอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หรือตามสถานการณ์/อุปสรรคการดำเนินการ
4. จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรอ้างอิงตามข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยร้อยละของจำนวนครัวเรือน/จำนวนประชากรที่ถูกครอบคลุมเป็นค่าประมาณการจาก ซอฟต์แวร์

แหล่งที่มา:https://broadcast.nbtc.go.th/TVDigital/TVDigitalCoverage

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น