วันพฤหัส, 27 กรกฎาคม, 2017

เทรนด์ออกแบบ Green Concept มาแรง งานสถาปนิก’60 เตรียม โชว์เคส Green design

เทรนด์ออกแบบ Green Concept มาแรง

งานสถาปนิก60 เตรียม โชว์เคส Green design  หวังเป็นต้นแบไอเดียแต่งบ้านอาคารให้ประชาชน

 

นายพันธวิศ ลวเรืองโชค รองประธานจัดงานสถาปนิก’60 กล่าวถึง เทรนการออกแบบในปัจจุบันว่า แนวโน้มการออกแบบในยุคปัจจุบัน การออกแบบทั่วโลกมีการผูกติดกับเทคโนโลยีมากขึ้นและส่วนใหญ่เทรนการออกแบบมีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร มีการนำ Social Network มาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ เมื่อมีการออกแบบใหม่ๆในมุมไหนของโลกก็จะรับรู้กันอย่างรวดเร็ว และกระแสที่ได้รับการตอบรับทั่วโลกในการออกแบบคือการคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม  

 

Green concept เป็นกระแสที่ทุกคนให้ความสนใจ และคำนึงถึงมาก ในส่วนของการออกแบบแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเรา การดีไซน์จะเป็นแนว Tropical design คือการออกแบบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตร้อนชื้น เป็นการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันความร้อนจากภายนอก และพยายามเอาธรรมชาติจากภายนอกมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น แดด ลม ฝน ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุภายในบ้านหรืออาคาร โดยจะเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ลดการใช้พลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ ,การนำโซล่าเซลล์มาใช้ ฯลฯ ในส่วนของตัวอาคารการออกแบบจะคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ การทิ้งของเสียจากตัวอาคาร จะออกแบบอย่างไรให้คำนึงถึงการกำจัดขยะมากที่สุด”

ADVERTISEMENT

นายพันธวิศ กล่าวต่อไปว่า การตื่นตัวเกี่ยวกับ Green design ในเมืองไทยมีการตื่นตัวค่อนข้างสูง มีการผลักดันกฎหมายและนำมาตรฐาน LEED มาใช้ ตลอดจนมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปใช้โซนต่างๆของบ้านและในระดับเมืองมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการจัดงานสถาปนิก60 : BAAN BAAN Reconsidering Dwelling” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 พ.ค. 2560 ณ ชาเลนจ์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค  เมืองทองธานี ในส่วนการจัดนิทรรศการได้นำเอาGreen Concept มาจัดแสดง อาทิ โซนให้ความรู้เกี่ยวกับบ้าน บ้านตัวอย่าง และนำเอาพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดแสดงในนิทรรศการ บ้านในพระราชานิยม นอกจากนี้ยังมีการนำเอาต้นไม้มาใช้ในการตกแต่ง ซึ่งหลังเสร็จงานจะมีการบริจาคให้เป็นสวนในเมือง และอีกส่วนจะแจกให้กับประชาชนที่เข้าชมงาน ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับGreen Concept ที่นำมาจัดแสดงนั้นประชาชนที่เข้าร่วมชมงานสามารถนำไอเดียมาปรับใช้ในการปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้านต่อไปได้

งานสถาปนิก60 : BAAN BAAN Reconsidering Dwelling” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 พ.ค. 2560 ณ ชาเลนจ์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค  เมืองทองธานี

ADVERTISEMENT

About ทีวีดิจิตอลไทย