Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ชบาบางกอก แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส

ชบาบางกอก แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส

[Advertisement]

ชบาบางกอก แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส

นางสาวนริศรา กุลปิยะวาจา (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ชบาบางกอก จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้แบรนด์ ชบา (CHABAA) ที่ส่งออกกว่า 35 ประเทศทั่วโลก พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ตราชบา และเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงสมทบทุนเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี ภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์ ประจำปี 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

About admin

Check Also

งานรางน้ำฝน ติดตั้งรางน้ำฝน ออกแบบติดตั้ง

[Advertisement] งานรางน้ำฝน ติดตั้งรางน้ำฝน ออกแบบติดตั้งในสมุทรสาคร เอสซีเอส สแตนเลส แอนด์ สตีล  บริการจากเรา รางน้ำฝนสร้างต่อเติม โรงงาน และ รีโนเวท ครบวงจร งานปรับปรุงบ้าน &โรงงานต่อเติม งานซ่อมและติดตั้งตะแกรงกันใบไม้ งานรื้อติดตั้งรางน้ำเปลี่ยนเป็นสแตนเลส เชื่อมอาร์กอน ราวบันไดหนีไฟกันสาด …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *