Follow my blog with Bloglovin
Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ไปรษณีย์ไทย ชูโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”

ไปรษณีย์ไทย ชูโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”

[Advertisement]

ไปรษณีย์ไทย น้อมนำแนวพระราชดำริฯ ชูโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” 

พร้อมเปิดตัวกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “หน้าต่างน่าน” ดันการท่องเที่ยว เสริมเศรษฐกิจชุมชน

กรุงเทพฯ 6 ตุลาคม 2560 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการเสริมแกร่งเศรษฐกิจระดับชุมชน ผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมผลักดันชุมชนท้องถิ่นทั่วไทยสู่การเป็น “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ดึงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ล่าสุด ไปรษณีย์ไทย ได้เริ่มนำร่องโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ปลุกการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ด้วยกิจกรรม “การประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ หน้าต่างน่าน” เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว และนักถ่ายภาพ รวมทั้งคนในท้องถิ่น ได้นำเสนอจังหวัดน่าน ในมุมมองใหม่ๆ สะท้อนถึงถิ่นที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ด และจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน ในลำดับต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทรศัพท์ 0 2831 3512 หรืออีเมล์ photo.nanwindows@gmail.com

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย มองเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน จึงริเริ่มโครงการ       “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” น้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สร้างความสุขและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายของไปรษณีย์ไทย โดยการขับเคลื่อนจะเน้นการทำงานบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลให้ชุมชนมีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแนวทางการดำเนินงานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองของกองทัพภาค 3/ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ในระยะพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยเน้นหลักศาสตร์พระราชา

นางสมร กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็น “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” นั้น ไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการอย่างรอบด้าน รวมทั้งผลักดันให้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเริ่มต้นจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจำนวน 12 พื้นที่เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพในการจัดโครงการอย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด และพื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีศักยภาพ

ล่าสุด ไปรษณีย์ไทย ได้นำร่อง “โครงการไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์ในจังหวัดน่าน ให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดประจำภาคเหนือ ผ่านการจัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “หน้าต่างน่าน” (NAN WINDOWS) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เรามุ่งหวังให้เกิดการนำเสนอจังหวัดน่านในมุมมองใหม่ๆ อาทิ ถิ่นที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งภาพเข้าประกวดได้ที่อีเมล์ photo.nanwindows@gmail.com หรือฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด          โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ด และจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ริมน่าน ในจังหวัดน่าน อีกด้วย นางสมร กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

About admin

Check Also

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

[Advertisement] เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิชิต อรุณพัลลภ  (แถวหน้า:ที่ 8 จากซ้าย) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีที่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสามัญ,สมาชิกวิสามัญ ก. และสมาชิกวิสามัญ ข. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *