Follow my blog with Bloglovin
Breaking News
Home / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

จ๊อบไทยเผยพื้นที่ EEC มีความต้องการแรงงานรวมกว่า 8,500 อัตรา ชลบุรีครองแชมป์ ต้องการคนทำงานมากที่สุด

จ๊อบไทยเผยพื้นที่ EEC มีความต้องการแรงงานรวมกว่า 8,500 อัตราชลบุรีครองแชมป์ ต้องการคนทำงานมากที่สุด กรุงเทพฯ 17 สิงหาคม 2560 – จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย เผยดีมานด์งานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือEastern Economic Corridor (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พบว่ามีความต้องการแรงงานรวมกันกว่า 8,500 อัตรา โดยจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 4,480 อัตรา ตามมาด้วยจังหวัดระยอง 2,534 อัตรา และจังหวัดฉะเชิงเทรา 1,474 อัตรา ทั้งนี้เมื่อดูข้อมูลความต้องการแรงงานภาพรวมของทั้ง 3 จังหวัด พบว่าประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 1,499 อัตรา  2) งานวิศวกรรม 967 อัตรา 3) งานขาย 795 อัตรา 4) งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 433 อัตรา และ 5) งานบัญชี/การเงิน 348 อัตรา ตามลำดับ นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC)เพื่อส่งเสริมให้ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดดของภูมิภาค โดยพื้นที่ใน 3 จังหวัดประกอบด้วยชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งล้วนเป็นจังหวัดที่เป็นฐานที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและเป็นฐานการผลิตที่สำคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการผลิตปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ ประกอบกับทำเลที่ตั้งมีความได้เปรียบเนื่องจากถูกเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่สะดวก ด้วยปัจจัยที่เอื้ออำนวยเหล่านี้ทำให้พื้นที่ใน 3 จังหวัด เหมาะที่จะพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่สำคัญในการนำร่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการแรงงานในพื้นที่ดังกล่าวมีการขยายตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะเว็บไซต์หางาน สมัครงานอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 1.2 ล้านคนรวมถึงมีจำนวนงานจากบริษัทชั้นนำต่างๆ อีกกว่า 86,000 อัตรา เล็งเห็นความต้องการแรงงานใน 3 จังหวัดดังกล่าว พบว่ามีความต้องการรวมกันกว่า 8,500 อัตรา โดยจังหวัดชลบุรี มีความต้องการแรงงานมากที่สุดถึง 4,480 อัตรา …

Read More »