วันจันทร์, 26 มิถุนายน, 2017
ไทยไดเร็คทอรี่พลัส

ฝากข่าว

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ www.thaitv48ch.com  เป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลของทีวีดิจิตอล รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น  ข่าวเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล  รายการมาใหม่ ละคร ซีรี่ย์ ภาพยนตร์ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลในประเทศไทย

ติดต่อลงข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาส่งอีเมล์ไปที่     Email : thaitv48ch@gmail.com

ติดต่อคุณ เรวัต ดวนใหญ่  โทร.083-188-9101

เงื่อนไข: กรุณากรอกข้อมูลของผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ  รวมทั้งใช้สำหรับติดต่อท่าน หากทีมงาน thaitv48ch.com ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาข่าวที่ส่งมาต้องประกอบไปด้วย

1.หัวข้อข่าว

2.เนื้อหาข่าว

3.ที่มา

4.รูบประกอบข่าว(รูปภาพประกอบ (ไม่เกิน 4 ภาพ) รูปแบบของไฟล์เป็นไฟล์มาตรฐาน สกุล JPEG (.JPG) เท่านั้น ความละเอียดในแต่ละภาพไม่เกิน 1 MB)

*หมายเหตุ: หากท่านพบปัญหาในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 083-188-9101